We werken graag samen met de ouders van onze leerlingen!

Benieuwd naar wie wij zijn?

Voor ouders

Contact over ontwikkeling

We luisteren graag naar de ouders van elke individuele leerling. We doen dit altijd in de driehoek: ouder-kind-leerkracht.

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen met ouders en kind een kennismakingsgesprek waarin we elkaar goed leren kennen. Afhankelijk van de leeftijd, vertellen de kinderen zelf wat ze willen leren dat jaar en wat ze daarvoor nodig hebben.

Kampouders

Jaarlijks gaan we met de groepen 4 t/m 8 op kamp. Hierbij is de hulp van onze ouders essentieel. Het is altijd weer prachtig om te zien dat er zo veel ouders zo betrokken zijn. Samen maken we het kamp elk jaar weer onvergetelijk voor onze kinderen!

Klassenouders

Door het jaar heen organiseren klassenouders in overleg met de leerkrachten allerlei soorten ouderhulp. Activiteiten waarbij zij helpen zijn bijvoorbeeld de Koningsspelen, de sponsorloop, het sinterklaasfeest en het kerstfeest.

Bibliotheekouders

Een aantal ouders is actief voor én in onze prachtige bibliotheek waar leerlingen dagelijks komen om boeken te lenen. Deze ouders verzorgen de aanschaf van nieuwe boeken in samenwerking met de Ouderraad, de aankleding van de Kinderboekenweek en de verdere organisatie van de bibliotheek.

Leesouders

Leren lezen is een leuk proces en het is belangrijk dat daar veel tijd en aandacht voor is. Daarom zijn we op de Beatrixschool ontzettend blij met onze leesouders. Samen met de leerkracht zorgen zij ervoor dat leerlingen plezier hebben in het lezen.

Er zijn veel leuke leerkrachten, met elk hun eigen talenten en kwaliteiten, die zeer betrokken zijn bij hun leerlingen.“

— Ouder van de Beatrixschool

OR en MR

Onze OR en MR zijn zo belangrijk en geliefd dat we voor allebei een volledig aparte pagina hebben ingericht. Ga snel naar OR of MR voor meer informatie.

 

Scroll to top