Schooltijden

De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur.

Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren al vanaf de kleuters belangrijke sociale skills. Hierdoor hebben wij zelfs van onze zoon geleerd hoe ook wíj op een positieve manier kritiek kunnen geven.”

– Ouder van leerling op Beatrixschool

Scroll to top