Schooltijden

De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur.

De leerlingen komen zelf de klas in tussen 08.20 – 08.25 uur. Je bent als ouders/verzorger welkom om af en toe mee naar binnen te lopen. Om 08.30 uur start de les. Na schooltijd ben je als ouders/verzorger ook welkom om af en toe een kijkje in de klas te komen nemen of om een vraag te stellen.

Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren al vanaf de kleuters belangrijke sociale skills. Hierdoor hebben wij zelfs van onze zoon geleerd hoe ook wíj op een positieve manier kritiek kunnen geven.”

– Ouder van leerling op Beatrixschool

Scroll to top