Wat de Beatrixschool zo bijzonder maakt:

  1. Wij bieden cultuuronderwijs;
  2. Bij ons worden muzieklessen door echte professionals gegeven;
  3. Speciale schoolactiviteiten zoals onze maandvieringen;
  4. Aan het begin van elk schooljaar gaan we op kamp met
    groep 4 t/m 8 om de binding tussen de nieuwe leerkracht en de leerlingen onderling te versterken.

Over de school

De Beatrixschool is een veelzijdige school met ongeveer 450 leerlingen en ligt prachtig tussen de duinen en de stad. Het gebouw is ontworpen naar een Zweedse stolpboerderij waardoor de school in harmonie is met de landelijke omgeving. Verder kenmerken wij ons door onderwijs dat gericht is op het hart, het hoofd en de handen.

 

KENMERK

Hart

Op de Beatrixschool stimuleren wij onze leerlingen in hun eigenheid. We moedigen het ontwikkelen van een eigen mening aan en helpen ze verantwoording te nemen voor hun doen en laten. 

Leerlingen die goed in hun vel zitten en eigenaarschap ervaren zijn meer betrokken bij het onderwijs. Daarnaast zijn ze weerbaarder en hebben ze meer zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen zij beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen, zich beter inleven in een ander, hechtere relaties opbouwen en beter leren en presteren op school.

Op onze school besteden we dagelijks aandacht aan het leren omgaan met anderen. We leren de leerlingen sociale omgangsvormen, de betekenis van onze democratische vrijheden, rechten en plichten, verdieping in andere culturen, het belang van duurzaamheid en omgaan met sociale media.

KENMERK

Hoofd

We vinden het belangrijk om voor de vakken lezen, schrijven, rekenen, taal en spelling een stevige basis te leggen. Op de Beatrixschool geven we onderwijs op maat. 

We geven in elke groep op minimaal drie niveaus onderwijs in deze basisvakken, zodat elke leerling gestimuleerd wordt zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We werken met aantrekkelijke up-to-date leermiddelen.

Wetenschap en technologie komen expliciet aan de orde in ons moderne onderwijs en we stimuleren onze leerlingen een onderzoekend-lerende houding te ontwikkelen. Thematisch werken (het in samenhang aanbieden van vakken of leergebieden) stimuleert deze houding en draagt bij aan eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces.

KENMERK

Handen

Vakken zoals natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde bieden wij geïntegreerd aan door middel van thematisch onderwijs. Hierbij is extra ruimte voor beleven en ervaren. 

Leerlingen werken op onze school met veel verschillende materialen. Bijvoorbeeld in onze beleeftuin. Daar werken we met microscopen en bouwen en knutselen we met kosteloos materiaal.

We hebben jaarlijks ook een schoolbreed thema waaraan alle groepen in dezelfde periode werken en maandvieringen waarbij elke groep jaarlijks een voorstelling verzorgt voor hun familie en alle leerlingen van de school. Vakleerkrachten geven daarnaast regelmatig cultuur-, muziek-, sport- en bewegingslessen, beeldende vorming en wetenschap & technologie. Ook ICT-vaardigheden worden aangeleerd en ingezet om presentaties te ondersteunen.

Naast de gedegen lessen in vakken zoals taal en rekenen is er ook veel ruimte voor creativiteit, muziek, techniek en cultuur. Het werken vanuit thema’s maakt het ook zo veel rijker, aantrekkelijker en interessanter.

– Ouder van de Beatrixschool

Straks naar de basisschool?

Kom alvast kijken!

De Beatrixschool ligt prachtig tussen de duinen en de stad. Zeker een bezoekje waard.

Plan een rondleiding

Contactgegevens

Blinkertpad 3

2015 EX Haarlem
023 524 22 55

Voor vragen & aanmeldingen:
administratie@beatrixschoolhaarlem.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Vul hieronder je gegevens in

Vul je gegevens in via het formulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll to top