MR

De Medezeggenschapsraad
In Nederland heeft iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Zo heeft de raad instemmingsrecht in bijvoorbeeld de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de onderwijstijden en de vaststelling van de schoolgids. Daarnaast mag de MR ook advies uitbrengen over uiteenlopende zaken en kan de raad in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen.

 

Wie wij zijn
De MR van de Beatrixschool bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Gezamenlijk vertegenwoordigen wij de ouders, leerkrachten en leerlingen van onze school. Hieronder stellen wij ons graag even voor:

 

Arjan Temminck (voorzitter)
Lid van de MR sinds:       2017
Ouder van:                       1 kind op de Beatrixschool (groep 8)

 

Hester Viëtor
Lid van de MR sinds:       2022
Ouder van:                       2 kinderen op de Beatrixschool (groep 4 en groep 7)

 

Nadine Klught
Lid van de MR sinds:       2022
Ouder van:                       2 kinderen op de Beatrixschool (groep 2 en groep 5)

 

Merel de Boer
Lid van de MR sinds:       2022
Ouder van:                       2 kinderen op de Beatrixschool (groep 1 en groep 4)

 

Marloes Kenselaar
Lid van de MR sinds:       2017
Werkzaam als:                 Leerkracht van groep 1/2

 

Milka Bante
Lid van de MR sinds:       2018
Werkzaam als:                 Leerkracht van groep 1/2

 

Jacobien Oosterwijk
Lid van de MR sinds:       2020
Werkzaam als:                 Leerkracht van groep 6

 

Frank Geisink
Lid van de MR sinds:       2020
Werkzaam als:                 Leerkrachtondersteuner, ICT-coördinator

 

Wat wij doen
Als MR van de Beatrixschool denken wij actief en kritisch mee over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van meer algemene onderwerpen, zoals het schooljaarplan, de formatie, de begroting, de schoolgids, het noodplan, huisvesting, etc. tot onderwerpen met betrekking tot het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, zoals inclusief & passend onderwijs, thematisch onderwijs, ICT ontwikkelingen, opbrengstgericht werken, diverse protocollen waaronder het dyslexie-protocol, etc.

Als MR kunnen wij zelfstandig en zonder overleg adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. Hierover hebben wij geregeld onderling contact en +/- 6 keer per jaar komen we samen op school om te vergaderen en om zaken te bespreken en af te stemmen met de directie. Wij doen ons uiterste best om er op toe te zien dat bij alle beslissingen die worden genomen, de belangen van leerlingen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers allemaal worden meegenomen.

 

Meer informatie
Ben je benieuwd naar onze speerpunten voor het schooljaar 2022-2023? Of naar de regelementen van de MR? Dan kan je deze hieronder downloaden.

 

> Speerpunten MR schooljaar 2022 – 2023

> MR regelementen Beatrixschool

 

Contact
Heb je vragen, tips of suggesties voor de MR? Neem dan gerust contact op via mr@beatrixschoolhaarlem.nl. Of spreek een van ons aan op het schoolplein of in de wandelgangen. Via de NUS houden wij je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Scroll to top