MR

De Medezeggenschapsraad
In Nederland heeft iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk ingestelde raad, waarin een aantal ouders en medewerkers van de school meedenkt & -beslist over het beleid van de school.

 

Wie wij zijn

De MR van de Beatrixschool bestaat uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). Gezamenlijk vertegenwoordigen wij de ouders, medewerkers en leerlingen van onze school.

 

Nadine van der Klugt (voorzitter)

Lid van de MR sinds: 2022

Ouder van: een dochter in groep 3b en een zoon in groep 6b

 

Merel de Boer

Lid van de MR sinds: 2022

Ouder van: een zoon in groep 2a en een dochter in groep 5b

 

Hester Viëtor

Lid van de MR sinds: 2022

Ouder van: een zoon in groep 5b en een dochter in groep 8b

 

Boudewijn Duindam

Lid van de MR sinds: 2023

Ouder van: een zoon in groep 3a en groep 5a

 

Annemiek Joosten

Lid van de MR sinds: 2023

Werkzaam als: leerkracht ondersteuner in groep 3 / 4 / 5

 

Romy Timmerman

Lid van de MR sinds: 2023

Werkzaam als: leerkracht van groep 8a

 

Kim Soederhuizen

Lid van de MR sinds: 2023

Werkzaam als: leerkracht van groep 7a / 7b

 

Caroline Prinsen

Lid van de MR sinds: 2023

Werkzaam als: leerkracht van groep 8a / 8b

Even voorstellen

Caroline

Boudewijn

Annemiek

Romy

Kim

Nadine

Hester

Merel

Wat wij doen

Als MR van de Beatrixschool denken wij actief en kritisch mee over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van meer algemene onderwerpen, zoals het schooljaarplan, de formatie, de begroting, de schoolgids, de huisvesting, etc. tot onderwerpen met betrekking tot het onderwijs & de ontwikkeling van de leerlingen, zoals inclusief & passend onderwijs, thematisch onderwijs, ICT-ontwikkelingen, diverse protocollen waaronder het dyslexie-protocol, etc. In sommige gevallen heeft de MR een adviserende rol en in andere gevallen een beslissende rol.

Als MR kunnen wij zelfstandig en zonder overleg adviseren over / instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. In sommige gevallen zullen wij actief contact zoeken met de achterban, indien we input nodig denken te hebben om een gedegen advies / stem uit te kunnen brengen.

Wij doen ons uiterste best om er op toe te zien dat bij alle beslissingen die worden genomen, de belangen van leerlingen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers allemaal worden meegenomen.

 

Vergaderdata schooljaar 2023 – 2024

Voor overleg heeft de MR geregeld onderling contact en +/- 6 keer per jaar komen we samen op school om te vergaderen en om zaken te bespreken en af te stemmen met de directie. De MR zal dit jaar op de komende data vergaderen:

Maandag 18 september

Dinsdag 21 november

Woensdag 31 januari

Donderdag 21 maart

Maandag 27 mei

Woensdag 26 juni

 

De vergaderingen van de MR vinden plaats op de Beatrixschool en zijn openbaar voor de achterban (de ouders & personeel van de Beatrixschool). Bij interesse in de onderwerpen die besproken zullen worden kan de agenda van de vergaderingen per mail worden opgevraagd.

 

Contact

Heb je vragen, tips of suggesties voor de MR? Neem dan gerust contact op via mr@beatrixschoolhaarlem.nl. Of spreek een van ons aan op het schoolplein of in de wandelgangen. Via de NUS houden wij je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Scroll to top