Leerlingenraad

Hoe werkt het?

De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar wordt één leerling door de groep democratisch gekozen. Hij of zij is dan de klassenvertegenwoordiger voor dat schooljaar.

Wat doen ze?

De leerlingenraad heeft de taak om mee te denken over keuzes die we maken en die betrekking hebben op de leerlingen. De leerlingenraad heeft bijvoorbeeld een belangrijke stem in het bepalen van het goede doel waar we de sponsorloop voor organiseren. Daarnaast worden er punten besproken die vanuit de groepen naar voren komen. Een voorbeeld daarvan is de behoefte aan meer klein buitenspeelmateriaal. Deze is uiteindelijk door de Ouderraad opgepakt en hebben voor alle groepen twee voetballen aangeschaft.

Scroll to top