Hoofd

Kinderen op de Beatrixschool die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod kunnen terecht in de oranje en gele flexgroepen. In deze groepen wordt veel gewerkt vanuit onderzoekend en ontwerpend leren en bieden wij meer en moeilijkere leerstof aan om de kinderen te leren wat je moet doen en hoe je moet leren als de informatie ingewikkeld is.

Hoog- en meerbegaafde kinderen geven vaak voorkeur aan het zelfstandig werken en in de flexgroep proberen wij hier de ruimte voor te scheppen. Kinderen worden uitgedaagd om zelfstandig een onderzoek te doen of om iets te ontwerpen. In de opdrachten laten hoogbegaafde leerlingen vaak zien dat zij originele en creatieve ideeën en/of oplossingen hebben. Zij maken onverwachte zijsprongen en hebben grote verbeeldingskracht. Ze krijgen binnen de flexgroepen ruimte om opdrachten op hun eigen wijze in te vullen maar leren ook hulp vragen, samenwerken en zich open te stellen voor ideeën van anderen.

Op pedagogisch vlak wordt er in de flexgroepen veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, het ontwikkelen van leerstrategieën en verdere cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk om kinderen te leren hoe zij kunnen omgaan met perfectionisme, faalangst, kritiek, emoties en verschillen tussen kinderen.