Hart

Vanuit mijn achtergrond als theatermaker is het hart en gevoel, dus liefde voor je werk, enorm belangrijk. Niet alleen de leerkracht moet zich lekker voelen maar juist ook de leerlingen. Zij beleven emoties tijdens het leerproces wanneer iets lukt of juist wanneer iets lastig is. Die emoties bepalen hoe de leerlingen zich voelen tijdens het leren. Ik zie dat de leerkrachten op de Beatrixschool inspelen op het talent van de leerlingen. Door succes te ervaren krijgen de leerlingen het vertrouwen dat ze het kunnen en beheersen, waardoor ze veel meer open staan voor de les en het zelfs leuk gaan vinden!

Soms vindt een kind iets lastig, maar dat geeft niets. Het is op dat moment onze taak te begeleiden en handvatten te geven. Precies genoeg om de leerling zelf naar de oplossing te laten komen. En de trots die je dan bij de kinderen ziet. Het is gelukt! Dat is onbetaalbaar.