Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst. Kinderen uit andere gemeenten dan Haarlem zijn ook van harte welkom om zich in te schrijven bij ons op school. Die ouders krijgen geen standaard bericht van de gemeente, maar kunnen zich wel aanmelden met het formulier dat te downloaden is op www.naarschoolinhaarlem.nl.

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018  en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft.
Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.
Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. Het formulier mag ook digitaal ingeleverd worden en kan verstuurd worden naar administratie@beatrixschoolhaarlem.nl

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

  • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
  • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het formulier downloaden van  www.naarschoolinhaarlem.nl

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017: 2 februari 2021
  • Kinderen geboren tussen 1 januari 2018 en 30 april 2018: 26 mei  2021
  • Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018: 29 september 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.

Bij de plaatsing krijgen de kinderen waarvan een oudere broer of zus op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt) altijd een plaats; zij hebben een plaatsgarantie.
Vervolgens komen de andere aanmeldingen aan bod.

Anders dan bij de meeste Haarlemse scholen, hebben kinderen van buiten de buurt een grotere kans om een plaats op onze school te krijgen. Eerst krijgen kinderen een plaats die voorrang hebben en onze school als 1ste voorkeur hebben opgegeven. Voor de overige plaatsen komen de aanmeldingen van Haarlemse kinderen zonder voorrang in aanmerking, als zij onze school als 1ste voorkeur hebben opgegeven. Als er daarna nog plaatsen over zijn, worden de kinderen met voorrang geplaatst (die onze school als 2de t/m 10devoorkeur opgegeven hebben), gevolgd door de kinderen zonder voorrang (2de t/m 10de voorkeur).
Tenslotte komen kinderen van buiten Haarlem (en geen voorrang op onze school hebben) voor de resterende plaatsen in aanmerking.

Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz. enz.
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is voor kinderen, ongeacht woonplaats.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school?

U bent van harte welkom om kennis te komen maken. U kunt contact met ons opnemen door te bellen of te mailen en dan maken we een afspraak op maat met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

Telefoon: 023-5242255

Mail: administratie@beatrixschoolhaarlem.nl