Welkom op de website van de Beatrixschool in Haarlem

↑

Home

Hart, hoofd en handen. Oftewel; voelen, denken en doen. Dat is de rode draad van het onderwijs op de Beatrixschool. Bij ons op school willen we dat zowel kinderen als medewerkers leren wie ze zijn. Wie ben ik? Waar word ik blij van? Wanneer kom ik in een flow? Vragen die je aan het denken zetten en die je kunnen sturen in je ontwikkeling.

Onze kernwaarden

Ontwikkelen van het denkvermogen

De uitdaging is komend jaar het aanbod van ons hartdeel verder vorm te geven en te vergroten. Vanuit het hart stroomt creativiteit, die we vormgeven met onze handen. Op de Beatrixschool hebben we speciale aandacht voor muziekonderwijs. Er is wekelijks een professionele muziekdocent vanuit het muziekLab op school, de kinderen komen in aanraking met verschillende instrumenten. Naast de muzikale vorming is er veel aandacht voor de culturele vorming. In het middagprogramma, waarin naast de zaakvakken lesgegeven wordt door vakdocenten voor de vakken culturele vorming, beeldende vorming en techniek & wetenschap. In onze beleeftuin kunnen de kinderen met de handen de natuur voelen en met het hart beleven.

"Bij ons op school zijn allemaal lieve juffen en meesters"

— Uitspraak van een kind op de Beatrixschool

Instructies op maat

Bij het hoofd gaat het vooral om het ontwikkelen van het denkvermogen, zodat kinderen zelf beslissingen kunnen nemen, vragen kunnen stellen, de wereld kunnen begrijpen. Op de Beatrixschool hebben we een uitgebreid meerbegaafdenaanbod en geven we zoveel mogelijk instructie op maat. We werken met methodes, maar met ruimte voor eigen inbreng: voor welke groep in de klas doe ik mijn instructie, welke kinderen kunnen vast aan de slag, wie heeft extra aandacht nodig?

Naast al deze schoolse informatie willen we graag ons enthousiasme omtrent de ligging van de school en het gebouw met jullie delen. Het weidse uitzicht, de verschillende schoolpleinen en het ruime gebouw dat veilig en vertrouwd voelt voor de kinderen vanwege de indeling, zijn voor ons redenen om jullie uit te nodigen voor een kijkje in en om onze school.

Een tipje van de sluier; onze beleeftuin. Dit is een deel van het schoolplein, hier kunnen de kinderen de natuur ervaren met zowel hart als handen. Het is een plek waar de kinderen graag komen.

Landelijke omgeving

De Beatrixschool ligt prachtig tussen de duinen en de stad. De school is ontworpen naar een Zweedse stolpboerderij, waardoor het gebouw in harmonie is met de landelijke omgeving. De school heeft een prachtige beleeftuin, waar lessen gegeven kunnen worden of in de pauzes gebruikt kan worden om even in te relaxen. De school ligt vlakbij Elswout, een circa 85 hectare groot landgoed bij Overveen in eigendom van Staatsbosbeheer. Elswout te Overveen is Ă©Ă©n van de oudste bewaarde landgoederen in Nederland met een parkachtige begroeiing en historische gebouwen.