Schoolondersteuningsprofiel

Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs in 2012 zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland’ om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband en daarbij alle besturen die hieronder vallen moeten zorgen voor een dekkend netwerk.

Het samenwerkingsverband maakt de via de onderwijsondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Alle scholen zijn verplicht om een onderwijszorgprofiel op te stellen. Het onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan wat voor onderwijs een school geeft, al dan niet samen met (zorg)partners uit en van buiten het onderwijs.Hieronder vindt u het onderwijsondersteuningsprofiel van de Beatrixschool, waarin we inzichtelijk maken op welke wijze de Beatrixschool het onderwijs organiseert.
Het onderwijsondersteuningsprofiel is een leidraad voor ons team van leerkrachten, ondersteuners en directie en daarnaast bedoeld als verantwoording naar de ouders van onze leerlingen.
 

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55