Zorgplan

Hier vindt u het zorgplan van de Beatrixschool. Op de Beatrixschool zijn er kinderen die extra zorg behoeven. Dit kan zijn omdat kinderen opvallen op bepaalde vakgebieden, het kan ook zijn dat zij meer aankunnen dan de aangeboden lesstof. In het zorgplan van de Beatrixschool wordt beschreven op welke manier kinderen die extra zorg nodig hebben begeleid worden.

De Beatrixschool streeft ernaar hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan, zodat ieder kind tot zijn recht komt, immers: elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo naar zijn eigen mogelijkheden.

Het zorgplan is een leidraad voor het zorgteam en daarnaast bedoeld als verantwoording naar de ouders van onze leerlingen. Het zorgteam bestaat uit de directie, IB-er(Intern Begeleider) en de desbetreffende groepsleerkracht en eventueel aangevuld met expertise binnen de school( bv de gedrag specialist, leerkracht plusklas).

De inrichting van de leerlingenzorg met onze procedures staan beschreven in dit zorgplan.

Het uitgangspunt van ons zorgplan is het overkoepelende ondersteuningsplan Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland van aug 2013-aug 2017. Hierin staan de richtlijnen van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (voorheen WSNS ,Weer Samen Naar School), ons samenwerkingsverband in Zuid-Kennemerland.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55