Schorsing

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: schorsing (voor korte tijd) of verwijdering (voorgoed). Een besluit tot schorsing kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met het schoolbestuur en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar. Meestal gebeurt zoiets alleen als er sprake is van wangedrag van de leerling en/of de ouders. Het kan echter ook gebeuren dat een leerling wordt verwijderd, omdat de school niet (meer) kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling. Indien dit het geval is zal de school met de ouders een passende oplossing zoeken.

protocol schorsing

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55