Ouderraad

De Ouderraad richt zich op schoolactiviteiten die bijdragen aan een waardevolle en plezierige schooltijd voor onze kinderen.

De Ouderraad (2016-2017) bestaat uit de volgende leden:

  • Marius van Campen (Voorzitter)
  • Mascha van der Veldt (Secretaris)
  • Simone Roord (Penningmeester)
  • Wietske Janssen
  • Elisabeth Rehbock
  • Geert-Arjen Balder
  • Hans van de Wassenberg
  • Jacqueline Schadee

Wat doet de Ouderraad?

Wij zijn vertegenwoordigd in verschillende commissies en helpen, samen met de leerkrachten, met het organiseren van alle grote activiteiten rondom de school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten.
De Ouderraad heeft regelmatig overleg met de schooldirectie en MR over de activiteiten die de kinderen aangeboden krijgen.
Verder beheert de Ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten op school bekostigd, zoals het kerstdiner, kamperen en excursies. Ook worden regelmatig bijdragen gedaan voor de aanschaf van speelgoed, boeken voor de bibliotheek of speelmaterialen voor op het schoolplein.
De Ouderraad organiseert tot slot jaarlijks een aantal bijeenkomsten, waaronder thema-avonden, een informatieavond voor klassenouders, een borrel rond Kerstmis en nieuwjaar en de fameuze Bea-boen-borrel aan het einde van het schooljaar na de schoonmaakavond.

Samen maken we de school!

De inzet van ouders is onmisbaar voor de school en de Ouderraad wil hierbij een belangrijke schakel zijn. Enerzijds vanwege het belang van onze schoolgaande kinderen. Anderzijds omdat de Ouderraad een goed klankbord wil zijn voor alles wat er leeft onder de ouders en de kinderen.
Mocht je als ouder een bijdrage willen leveren aan de activiteiten rondom de school, neem dan contact met een van ons op, of stuur ons een mail via orbeatrixschoolhaarlem@gmail.com, want ons motto is: ‘Samen maken we de school’!

Je kunt ook een aanmeldingsformulier invullen op de tafel in de hal. Via de Nieuws uit de school of via de klassenouders zullen we een beroep op jullie doen om mee te helpen met verschillende activiteiten.

Lees het Jaarverslag Ouderraad 2015-2016

Laten we er met z’n allen weer een mooi jaar van maken!

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55