Ouderbijdrage

Aan de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd door de oudervereniging waar alle ouders automatisch lid van zijn bij inschrijving van een leerling op school. Voor het schooljaar 2015-2016 is de ouderbijdrage vastgesteld op €50,-. Voor de kinderen, die in de loop van het schooljaar op school komen, wordt een dalend bedrag per maand vastgesteld.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee delen: Een algemeen gedeelte en een activiteiten bijdrage voor o.a. kamperen/kleuterschoolreis, kerstmaaltijd, paasontbijt, schaatsen en excursies. Deze bedragen zijn een gemiddelde van de acht schooljaren. U hoeft dan geen extra bijdragen meer te betalen uitgezonderd de schoolfoto’s. Het algemene deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan uitgaven zoals sportactiviteiten, schoolkrant, afscheidscadeaus en bibliotheekboeken.

De ouderbijdrage is vrijwillig, mocht u in termijnen willen betalen, dan kunt contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage en tijdens de algemene ledenvergadering in oktober verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het afgesloten schooljaar. Tevens presenteert de ouderraad dan de begroting voor het nieuwe schooljaar.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55