Onderwijsprofiel

Alle schoolbesturen hebben met de komst van passend onderwijs ‘zorgplicht’. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. In het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod.

Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod te gericht te verbeteren.

Bekijk hier het document Onderwijsprofiel van de Beatrixschool.

Onderwijsprofiel Beatrixschool 2018-2019

 

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55