Onderwijs profiel

De invoering van passend onderwijs vraagt van alle basisscholen een onderwijsprofiel.
In Zuid-Kennmerland beschrijft het onderwijsprofiel het onderwijs in de klas waarmee we
inzetten op goed onderwijs voor alle leerlingen en ons niet beperken tot de zorgleerlingen.

De Beatrixschool heeft een goed plus-, basis- en breedteaanbod dat ervoor zorgt dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Het onderwijsprofiel is een instrument dat waarin ons aanbod beschreven staat.
Open onderstaand pdf-document en u vindt het onderwijsprofiel van onze school.

 

PDF document downloaden

onderwijsprofiel Beatrixschool_juni 2015
PDF document downloaden

2014 zorgplan

 

PDF document downloaden

Beleidsplan gedrag Beatrixschool

 

PDF document downloaden

De Sociale Kaart

 

PDF document downloaden

Meldcode HG en KM – PO

 

PDF document downloaden

onderwijsbeleid 2013-14excellente leerlingen-def

 

PDF document downloaden

onderwijsprofiel Beatrixschool_maart 2014

 

PDF document downloaden

Pestprotocol-Beatrixschool-2014

 

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55