Luizen

Na elke schoolvakantie controleren vrijwillige hulpouders de kinderen van een groep op hoofdluis en neten. Indien hoofdluis of neten geconstateerd worden, krijgen de betreffende ouders dat direct telefonisch te horen met het verzoek, wanneer mogelijk, het kind op te komen halen en te gaan behandelen.

Wordt bij een kind regelmatig hoofdluis geconstateerd dan zal door de directie contact met de ouders worden opgenomen. Indien er hoofdluis geconstateerd is in een groep wordt dit aan de ouders van de leerlingen in die groep gemeld, zodat zij er extra alert op kunnen zijn. Ook zal de BSO door de leerkracht op de hoogte worden gesteld wanneer een kind ’s morgens bij een luizencontrole luizen/ neten blijkt te hebben en het kind ’s middags naar de BSO gaat.

Het gebruik van luizencapes is niet verplicht, maar wij raden u aan om een luizencape te gebruiken. Om de verspreiding van luizen te voorkomen hebben wij een luizenprotocol opgesteld. Dit luizenprotocol is via deze link en bij de schoolleiding in te zien.

luizenprotocol

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55