Kick-off afvalscheiding

Wat betreft de afvalscheiding: de kinderen vanaf gr 5 hebben getroeptrimd. Vraag maar aan de kinderen wat dat betekent.

Een vuilniswagen heeft laten zien dat er een schot in het midden zit om papier en plastic te scheiden.

Verder hebben we een leuke digitale afvalscheider in bruikleen (ALS EERSTE SSCHOOL IN NEDERLANDJ) gekregen.

Onze school is sinds begin schooljaar bezig met afval scheiding, papier/plastic/gft en rest afval.

Verder heb ik een positief verhaal gehouden over de nabije toekomst aangaande de energieomslag van olie/gas/steenkool naar water-zonne- en windenenergie: Wanneer deze kinderen 50tiger zijn zal 90 tot 100 % van de opgewekte  energie ‘groen’ zijn. En een juf van buiten af heeft de kinderen lesgegeven over het nut van afvalscheiding.

Want:  het doel is een cradle tot cradle samenleving waar afval geen afval meer is, maar grondstoffen voor nieuwe producten. Zo hebben wij een knikkertegel ontvangen van gerecycled plastic.

afvalscheiding_01 afvalscheiding_02 afvalscheiding_03 afvalscheiding_04 afvalscheiding_05 afvalscheiding_06 afvalscheiding_07

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55