ICT

De Beatrixschool ziet het gebruik van ICT als een belangrijk middel voor de verrijking vanhaar onderwijs. Ons computernetwerk biedt naast didactische programma’s mogelijkhedenvoor ontdekkend leren via internet en andere documentatiebronnen. Het computeronderwijs zien wij vooral als middel voor het verrijken van de dagelijkse lespraktijk. Wij maken gebruik van de software van de methodes rekenen en taal. Maar ook de digitale methodes van Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, die klassikaal worden aangeboden zijn een zeer aantrekkelijke manier van onderwijs, waarbij de computer wordt gebruikt. Daarnaast hebben we het schoolpakket van Ambrasoft, waar zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden.

Kinderen kunnen met deze programma’s ook zelfstandig en op hun eigen niveau aan de slag.
De ontwikkeling van de digitale vaardigheden van leerkrachten speelt op de Beatrixschool een
grote rol.

Op school is er in elk lokaal een digitaal schoolbord. Bij de kleuterbouw zijn twee verrijdbare digi-borden en twee vaste digi-borden. Deze multifunctionele borden worden gebruikt als schoolbord, maar ook om lessen te illustreren en verlevendigen met aantrekkelijk beeld- en geluidsmateriaal. Het digitale schoolbord is zelfs in staat om werkbladen uit de gebruikte methoden af te beelden, zodat de leerkracht de leerlingen gemakkelijk op weg kan helpen. Inmiddels is het gebruik van de IPADS in de school ‘gewoon’.

 

Snappet

In het schooljaar 2017-2018 werd in de groepen 5 een pilot gehouden met het werken met Snappet.Dit houdt in dat in eerste instantie alle boeken en werkboeken voor het vak rekenen vervangen worden middels een I-pad. Later kunnen we eventueel het vakkenpakket uitbreiden met spelling en taal.

Met Snappet kun je de voordelen van digitale technologie in de klas gebruiken, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. Tabletonderwijs en Snappet ondersteunen het meest gangbare lesproces: instructie door de leerkracht volgens de eigen lesmethode, aansluitend inoefenen/ verwerken van de stof, directe en gerichte herhaling en feedback, evaluatie en reflectie op basis van gegeven antwoorden. De digitale verwerking op de I-pads (op basis van leerdoelen en met “real-time” resultaten) maakt meer passend en opbrengstgericht onderwijs heel gemakkelijk in te passen in het bestaande klassikale lesproces.

 

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55