Burgerschap

Methodes voor Sociaal- emotionele ontwikkeling/Burgerschap

Op de Beatrixschool wordt er in ieder leerjaar aan de hand van zes thema’s (1. Groepsvorming, 2. Samenwerken, 3. Identiteit, 4. Participatie in de samenleving, 5. Pesten, 6. Culturele beleving.) aan inzichten en vaardigheden gewerkt om zo de sociale competenties te versterken. Dit gebeurt met behulp van een door het team samengesteld, bronnenboek.

Zelfvertrouwen, zelfkennis, keuzes maken, je verplaatsen in een ander, omgaan met verschillen en samen spelen en werken zijn hier voorbeelden van. In de lessen worden diverse werkvormen gebruikt om maximaal resultaat te bereiken. Doordat er in iedere klas tegelijk aan hetzelfde thema gewerkt wordt, heerst hierdoor  ook weer eenheid in de school, waardoor de doorgaande lijn gewaarborgd is.

Ook de methode ‘Goed Gedaan!’ is in het bronnenboek opgenomen. Deze methode is voor de sociaal-emotionele vorming en sluit goed aan bij de pedagogische werkwijze van de school.

Het kan voorkomen dat er een aanvullende aanpak gewenst is binnen een groep om de sociale omgang te verbeteren. Hiervoor wordt in de school gebruik gemaakt van het ‘Coole Kikkerproject’.
Speciaal voor de bovenbouwgroepen is ook het lespakket ‘Meidenvenijn, is niet fijn’in de school aanwezig, waarbij specifiek aandacht is voor het gedrag van meiden onderling.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55