Geschiedenis van de Beatrixschool

In de jaren dertig wordt tegen Haarlem aan een nieuwe wijk gebouwd: Tuindorp. De buurt wordt al snel zo kinderrijk, dat er een handtekeningen actie wordt gestart voor een eigen openbare lagere school. Die komt er: Op 1 september 1938 wordt een houten noodgebouw in gebruik genomen in de Croesenstraat, op de plek waar nu de speeltuin is. De naam van de school: de Beatrixschool, naar het prinsesje Beatrix dat op 31 januari 1938 is geboren.

IMG_6164Een nieuw gebouw

In de loop van dat jaar wordt begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen aan de Gilles Schoolmeesterlaan, dat nu het Blinkertpad heet. Vanwege de ligging in een tuinbouwgebied laat architect Friedhoff  zich bij het ontwerpen inspireren door het model van een  Zweedse boerderij.
Op 1 augustus 1939 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Hoofd van de Beatrixschool is dan de heer Koutstaal.

Oorlog

In de oorlog wordt de naam ‘Beatrixschool’ op last van de bezetter veranderd in ‘De Ruyterschool’. De buurt wordt tot ‘spergebied’ (verboden terrein) verklaard, leerkrachten en leerlingen verhuizen naar de Leidsebuurt. In het mooie nieuwe schoolgebouw richten de Duitsers een gaarkeuken in. Na de bevrijding in 1945 heet de school weer de Beatrixschool en keren de leerlingen en leerkrachten weer terug.

De jaren 50

Jaren 50Alle kinderen zitten twee aan twee in houten banken met een gleuf en een inktpotje waarin ze hun kroontjespen kunnen dopen. De Beatrixschool begint als een van de eerste scholen met het houden van maandvieringen.  Het idee: alle leerlingen op het podium. Directeur Koudstaal vertrekt na ca vijftien jaar en wordt in 1956 opgevolgd door de heer Adams. Hij is oud-Indiëganger en dat komt goed van pas, want in die jaren krijg de school nieuwe leerlingen uit het inmiddels zelfstandige Indonesië.

De jaren 60

De schoolbanken maken plaats voor losse tafeltjes met stoeltjes, die je ook in groepjes kunt zetten. In 1964 wordt het 25-jarig jubileum gevierd met de musical ‘Circus Beatrix’. In die jaren doet de balpen zijn intrede op school, evenals het magneetbord, de radio, de bandrecorder eén de filmprojector. De school krijgt een eigen bibliotheek, die wordt beheerd door ouders. De boeken voor de bieb worden geschonken door de heer van Dijk, oud-leerling en directeur van de stadsbibliotheek. Juf Geelen en juf Nieland gaan na dertig jaar met pensioen.

De jaren 70

Jaren 70In 1972 krijgt de school een nieuwe directeur: Jan van Leeuwen. De school gaat onder zijn bewind steeds meer festiviteiten organiseren naast het alledaagse schoolleven: het kerstdiner, een talentenjacht met carnaval, dauwtrappen met Pasen gevolgd door het paasontbijt, een sponsorloop, een jaarlijkse rommelmarkt en klassenavonden. Ook wordt in deze jaren gestart met het inzamelen van oude kranten, een traditie die vijftien jaar zal duren en waarmee veel geld wordt opgehaald.

De jaren 80

De maandvieringen worden steeds professioneler, met podium, geluid en verlichting. Ook wordt er voor het eerst gekampeerd door de school. Eerst met geleende tenten in Noordwijk, daarna in Spaarnwoude. Halverwege de jaren 80 schaft de school eigen tenten aan.In 1989 wordt het vijftigjarig jubileum uitgebreid gevierd met een jubileumboek en de musical ‘De Boerderij’ in het Concertgebouw (nu Philharmonie). In 1982 zijn twee leerkrachten van de Beatrixschool de eersten in het Haarlemse basisonderwijs met een duobaan. Daarna volgen nog vele anderen.

De jaren 90
In 1992 is de feestelijke opening van de nieuwbouw voor de kleuters, de ‘schapenboet’: een stolpboerderij met drie lokalen en een centrale hal. Het leerlingenaantal blijft maar stijgen, doordat veel gezinnen uit Amsterdam naar Haarlem verhuizen en doordat twee scholen in de buurt worden gesloten. Op het schoolplein komen noodlokalen. De Beatrixschool krijgt als een van de honderd ict-voorhoedescholen 200.000 gulden (!) om te investeren in ict-onderwijs. In de jaren negentig worden er steeds meer uitwisselingen georganiseerd met scholen in het buitenland, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.

De jaren 00
Oudere leerkrachten krijgen voor het eerst kinderen van oud-leerlingen in de klas. De school groeit zo hard dat er parallelklassen gevormd kunnen worden. Na vertrek van directeur Jan van Leeuwen in 2007 neemt na wat wisselingen in 2009 Rob van Beek het stokje over. Hij gaat de grootschalige sloop en nieuwbouw van de school begeleiden. De markante, goedlachse conciërge Cees Kraakman overlijdt tot ieders verdriet plotseling. Ondanks de bestuurlijke wisselingen houden de docenten de tradities van de school in ere: het dauwtrappen, de paasviering met eitje tik, de musicals en natuurlijk de jaarlijkse schoolkampen.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55