Communicatie

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van leerlingen van de Beatrixschool. Ook nieuwe ouders en andere geïnteresseerden kunnen er informatie en het laatste nieuws vinden over de school.

De school informeert de ouders via het communicatiesysteem ‘Digiduif’, waar alle ouders op zijn aangesloten. Via dit systeem worden wekelijks op vrijdagmiddag twee nieuwsbrieven verstuurd:

Nieuws uit de school

De nieuwsbrief van de directeur, met algemeen nieuws dat de hele school aangaat en een overzicht van de gebeurtenissen de komende week.

Nieuws uit de klas

De nieuwsbrief van de leerkracht(en), waarin kort staat wat er in de klas aan de orde is gekomen en wordt vooruitgekeken naar de week die volgt.

Bij calamiteiten worden alle ouders/verzorgers gealarmeerd door een sms-bericht. Minder urgente mededelingen gaan via de Digiduif-mail.
Mocht u vragen of suggesties hebben voor de communicatie, neem gerust contact op met juf Anouk (anouk@beatrixschoolhaarlem.nl).

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55