Communicatie

Deze website is bedoeld voor zowel ouders van leerlingen van de Beatrixschool als nieuwe ouders en andere geïnteresseerden.

De school informeert de ouders via het communicatiesysteem ‘Digiduif’, waar alle ouders op zijn aangesloten. Via dit systeem worden wekelijks op vrijdagmiddag twee nieuwsbrieven verstuurd:

Nieuws uit de school

De nieuwsbrief van de directie, met algemeen nieuws dat de hele school aangaat en een overzicht van de gebeurtenissen de komende week.

Nieuws uit de klas

De nieuwsbrief van de leerkracht(en), waarin kort staat wat er in de klas aan de orde is gekomen en wordt vooruitgekeken naar de week die volgt.

Bij calamiteiten worden alle ouders/verzorgers gealarmeerd door een sms-bericht. Minder urgente mededelingen gaan via de Digiduif-mail.
Mocht u vragen of suggesties hebben voor de communicatie, neem gerust contact op met juf Anouk (anouk@beatrixschoolhaarlem.nl).

In dit Communicatieplan vindt u de visie van de Beatrixschool op communiceren. Hierin wordt uitgelegd op welke wijze wat, wanneer en met wie er gecommuniceerd wordt.

A5 Brochure AVG Ouders LR-2

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55