Archief | Informatie

Onderwijs profiel

De invoering van passend onderwijs vraagt van alle basisscholen een onderwijsprofiel. In Zuid-Kennmerland beschrijft het onderwijsprofiel het onderwijs in de klas waarmee we inzetten op goed onderwijs voor alle leerlingen en ons niet beperken tot de zorgleerlingen. De Beatrixschool heeft een goed plus-, basis- en breedteaanbod dat ervoor zorgt dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen […]

Lees verder

Specialisme

Binnen de Beatrixschool hebben wij collega’s die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van middenmanagement, gedragsspecialisme en “excellente” leerlingen. (wordt nog verder aangevuld)

Lees verder

Schoolgids

  De schoolgids is een belangrijk document. Het geeft inzicht in een groot aantal praktische zaken.   schoolgids 2014 2015   Klachtenregeling Spaarnesant

Lees verder

Protocollen

Deze worden gebruikt bij formelere zaken. Hieronder treft u onder andere het protocol over dyslexie, schorsing en verwijdering.   protocol luizen Protocol teken Schoolkamp en tekenboekje Protocol Leesproblemen en Dyslexie Protocol rouwverwerking Protocol scheiding Protocol schorsing Pestprotocol Beatrixschool 2014

Lees verder

MR

Table of Contents MR Archief Notulen Agenda Overview   Oudergeleding: Desiree Koostra (links voor) Wouter Nicolaas (midden achter) Annemiek van Marle (rechts achter)   Personeelsgeleding: Marjolein Vonck (rechts voor) Loekie Verzijlbergen (links achter) Martine Bijvank (rechts achter)   Doelstelling van onze MR De medezeggenschapsraad, de MR, is een inspraakorgaan waarmee medezeggenschap of anders gezegd inspraak wordt […]

Lees verder

OR

De ouderraad (OR) richt zich op schoolactiviteiten die bijdragen aan een waardevolle en plezierige schooltijd voor onze kinderen. De OR (2014-2015) bestaat uit de volgende leden: Marius van Campen (Voorzitter) Simone Matthee (Penningmeester) Mascha van der Veldt (Secretaris) Irma Hartog Anne Bijman Margriet Formanoy Roos Groeneveld Wietske Janssen Adrie Pancras Wat doet de Ouderraad? Wij […]

Lees verder

Jaarkalender

Hierin staat alle geplande activiteiten, studiedagen, vakantie en alle andere belangrijke gebeurtenissen   jaarplanning 2014 – 2015 ouders   Informatieavond aug 14

Lees verder

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55