Bestuur

De Beatrixschool valt onder de openbare stichting Spaarnesant. Deze stichting bestaat uit 22 scholen, waarvan vijftien basisscholen (BAO), drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en vier scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Haarlem. Er werken een kleine duizend mensen bij de stichting, ten behoeve van ongeveer 6500 leerlingen.

Toen het openbaar primair onderwijs in Haarlem in 2009 werd verzelfstandigd, heeft de gemeenteraad de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente op dit gebied overgedragen aan Spaarnesant.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van een algemeen directeur en een clusterdirecteur. Bestuursvoorzitter is Marten Elkerbout (foto), voormalig rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Daarnaast heeft elke school een eigen directeur. Op de Beatrixschool is dat Tom Spits.

De stichting Spaarnesant heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die naast de medezeggenschapsraden van de individuele scholen functioneert. Meer over de stichting vindt u op de website.

 

marten-elkerbout

Bestuursvoorzitter Elkerbout pleit in Haarlems Dagblad van 20 augustus 2015 voor meer  aandacht voor het individu:
,,Ik heb anderhalf jaar als inspecteur gewerkt, dus ik begrijp dat er controle op scholen moet zijn (…). Wat ik wel vind, is dat het onderwijs te ver is doorgeschoten in de aandacht voor rekenen en taal. Andere belangrijke dingen worden niet gecontroleerd, bijvoorbeeld hoe kinderen zich individueel ontwikkelen. Daarnaast moet in een school ook plek zijn voor het ontwikkelen van je creativiteit en muzikaliteit.”

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55