Beleid excellente leerlingen

Plusproject:

Naast dat er bij ons op school zorg aan de “onderkant “wordt aangeboden is er bij ons op school ook aandacht voor zorg aan de “bovenkant”.

In de groepen wordt er voor verschillende vakken een plusaanbod aangeboden. Het kan zijn dat een leerling voor één of meerdere vakken dit plusaanbod volgt.

Voor sommige leerlingen is zelfs het volgen van het gehele plusaanbod in de klas niet voldoende. Het zijn ook vaak die leerlingen die tegen de volgende problemen aanlopen:

  • Sociale contacten gaan moeizaam. Omdat de leerling andere verwachtingen heeft dan leeftijdsgenootjes. De leerling ontduikt groepsactiviteiten
  • Samenwerken verloopt niet zoals gewenst. De leerling trekt de hele taak naar zich toe
  • Zeer sterk in redeneren, kan daardoor zeer vaak de discussie opzoeken
  • Heeft onvoldoende geleerd om fouten te maken. is perfectionistisch ingesteld, wijst hulp af of weigert aan een taak te beginnen
  • Geen intrinsieke motivatie hebben voor schoolse zaken. Hierdoor zeer wisselende werkhouding.
  • De leerling vertoont weinig doorzettingsvermogen. Hij heeft nog weinig ervaring opgedaan met taken die een echte leerinspanning eisen.  De leerling heeft geen idee hoe zo’n taak aan te pakken en haakt af.

Om dit afhaken te voorkomen en de leerlingen leren om hun onzekerheden tegenmoet te treden en hun grenzen te verleggen is er  het plusproject. Wekelijks komen in het atelier op de eerste verdieping onder leiding van juf Marieke plusgroepen bijeen om te werken aan pittige projecten  (waarbij samenwerking vereist is)en extra taken. Deze plusgroepen bestaan uit leerlingen van de groepen 2 t/m 8 die hebben bewezen de aangeboden lesstof in de groepen makkelijk aan te kunnen en extra uitdagend werk te kunnen gebruiken.

De kinderen werken aan projecten, zoals Het oude Egypte, De Ruimte, Geld en het Menselijk Lichaam. Ook krijgen de leerlingen uit de plusgroep van 7-8 een extra vreemde taal aangeboden zoals Spaans of Italiaans en werken ze aan exacte vakken zoals wiskunde en natuurkunde.

Aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar wordt er gekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor de plusgroepen. Meer achtergronden en informatie vindt u in het beleidsstuk Meerbegaafdheid.

Hieronder staat een link naar een pdf met meer informatie hoe de Stichting Spaarnesant, waaronder ook de Beatrixschool valt, omgaat met cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen.

beleid excellente leerlingen

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55