Aanmeldinformatie

De Beatrixschool onderscheidt twee groepen leerlingen die zich kunnen aanmelden: startende instromers en tussentijdse instromers. Startende instromers zijn kinderen die vier jaar oud worden en hun schoolloopbaan aanvangen. Tussentijdse instromers zijn kinderen die al naar school gaan en/of leerplichtig zijn en instromen vanuit andere basisscholen. De school neemt alleen kinderen aan uit het voedingsgebied (zie hieronder) en is vanwege de vele aanmeldingen genoodzaakt tot het gebruik van een wachtlijst.

Voedingsgebied

L.Meeszstraat – Abr.Mensstraat – Hendrik Roozenlaan – Croesenstraat – v.Raephorststraat – v.d.Duijnstraat – Dickmanstraat – Ramplaan
– Zuider Tuindorpslaan – Noorder Tuindorpslaan – Ooster Tuindorpslaan – v. Twiskplein – Bloemveldlaan – Schoonoordlaan – Rollandslaan
– Hospeslaan – L.v..Dalelaan – Bartholomeuslaan – G.Schoolmeesterlaan – Jan de Mijterlaan – Willem Buyslaan –  Pieter Wantelaan – Vlaamseweg
– Narcisplantsoen – Krokusstraat – Hyacintenlaan – Tulpenkade – Houtmankade – Abel Tasmankade – Jan van Galenstraat – Koppestokstraat
– De Ruyterplein – De Ruyterweg – Banckestraat – JanEvertsenstraat – Trompstraat – Theemsplein – Theemsstraat – Emmalaan – Regentesselaan
– Julianalaan – Zijlweg – Duvenvoordestraat Pieter Kiesstraat – Roosveld straat – Gaelstraat – Anslijnstraat – Hoofmanstraat – Merkmanstraat
– Kopstraat

Kleuters die voor het eerst naar school gaan

Vanaf het moment dat kinderen vier jaar worden, mogen zij de basisschool bezoeken. Ouders kunnen hun kind aanmelden via een aanmeldingsformulier. Dat gebeurt praktisch altijd na een intakegesprek en een rondleiding op school. U kunt voor het maken van een afspraak een mail aan secretariaat@beatrixschoolhaarlem.nl sturen. Ook kunt u bellen (023-524 22 55).
De rondleiding duurt ongeveer een half uur en wordt op de dinsdagochtend van 9.00 uur tot 9.30 uur gegeven. Aansluitend wordt u door de directeur van de Beatrixschool, Tom Spits, ontvangen. Hij zal uw vragen beantwoorden. Aanmelding voor de Beatrixschool moet voor 1 maart voorafgaande het jaar dat het kind 4 jaar wordt.

Voorbeelden

Is het kind 4 jaar op 15 januari 2017, betekent dit aanmelden voor 1 maart 2016. Dus is uw kind geboren in 2013 dan moet u uw kind opgeven voor
1 maart 2016.

Voorrang voor nieuwe kinderen is op volgorde van:

 • Kinderen die binnen ons voedingsgebied vallen (zie overzicht voedingsgebied).
 • Kinderen van buiten het voedingsgebied worden geselecteerd op het afstand.

Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang zowel binnen als buiten het voedingsgebied. Als de inschrijflijst vol is, wordt het lotingscriterium toegepast.

Procedure

 • Ouders ontvangen bij de rondleiding een aanmeldingsformulier en indien gewenst folders van de naschoolse opvang.
 • Aan de ouders wordt de aanmeldingsprocedure uitgelegd.
 • Bij interesse vullen de ouders het aanmeldingsformulier in. De gegevens van de aangemelde leerlingen worden opgenomen in de administratie.
 • In de maand maart wordt door de directie bepaald of de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden in het daaropvolgende schooljaar. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
 • Voor de zomervakantie worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van de klas, naam van de leerkracht(en) waarbij het kind geplaatst wordt en wat de eerste daadwerkelijke schooldag is.
 • De ouders ontvangen een kleutergids, waarin staat hoe het wennen verloopt en hoe de gang van zaken in de kleuterbouw is.

Tussentijds instromende leerlingen

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en wegens een verhuizing of om een andere reden van school willen wisselen, kunnen mogelijk tussentijds op de Beatrixschool instromen. Bij elke zij-instromer wordt zorgvuldig onderzocht of een plaatsing gehonoreerd wordt.

De Beatrixschool neemt contact op met de toeleverende school om informatie in te winnen. Ook worden de LVS-gegevens van de toeleverende school opgevraagd en geanalyseerd door het zorgteam om het niveau en de ontwikkelpunten van het kind te bepalen. Waar nodig nemen de IB’ers aanvullende toetsen af. Op deze manier waarborgt de school dat het kind in de groep wordt geplaatst waar de juiste zorg geboden kan worden.

Procedure van toelating tussentijdse instromende leerlingen

 • De directie wint bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing.
 • De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep en er geen aanwijsbare redenen zijn om de leerling op voorhand door te verwijzen, een afspraak voor een intakegesprek.
 • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op de Beatrixschool neemt de IB’er contact op met de oude school om informatie over de leerling in te winnen.
 • De IB’er vraagt bij de oude school een CITO-LVS-rapportage op en analyseert de verkregen gegevens.
 • De IB’er maakt een afspraak met de ouders/verzorgers om (indien nodig) aanvullende testen af te nemen en de taakaanpak en de schoolbeleving van het kind te beoordelen.
 • Indien nodig maakt de IB’er een afspraak om het kind in de groep te observeren.
 • Alle bevindingen van de IB’er worden teruggekoppeld naar het zorgteam. De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind.
 • De directie meldt aan de ouders/verzorgers of het kind geplaatst kan worden.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55