Aanmeldinformatie

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn (en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een basisschool gaan), geldt in Haarlem het nieuwe plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 geborenzijn, kunnen vanaf 12 november 2018 aangemeld worden. Begin november 2018 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. U kunt hierbij kiezen uit zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017 zullen in het najaar van 2019 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Heeft u uw kind (geboren tussen 1 augustus en 2015 en 31 juli 2016)  in het verleden al aangemeld? In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen
Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u opwww.NaarschoolinHaarlem.nl(doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op NaarschoolinHaarlem.nlom te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw  kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
  – de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
  – u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school bij de administratie in. (evt. administratie van onze school)

Binnen twee schoolweken na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmeldingen neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het hier downloaden. Aanmeldformulier voor schooljaar 2019-2020 Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 januari en 31 maart 2015         17 mei 2018
 • kinderen geboren tussen 1 april en 31 juli 2015                   28 september 2018

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen.

Bij de plaatsing krijgen de kinderen waarvan een oudere broer of zus op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt) altijd een plaats; zij hebben een plaatsgarantie. Vervolgens komen de andere aanmeldingen aan bod. Eerst krijgen kinderen een plaats waarvoor onze school de 1ste voorkeur is en hier voorrang hebben; daarna komen op de Beatrixschool de aanmeldingen in aanmerking voor een plaats die geen voorrang hebben, maar onze school wel als 1ste voorkeur hebben opgegeven. Als er daarna nog plaatsen over zijn, worden de kinderen met voorrang geplaatst (die de school als 2de t/m 10devoorkeur opgegeven hebben), gevolgd door de kinderen zonder voorrang (2de t/m 10de voorkeur). Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz. enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaats garantie);
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2019 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school?
Wij geven elke dinsdagochtend om 9 uur een rondleiding. U kunt zich hier telefonisch aanmelden. Na de plaatsing ontvangt u begin juni of half oktober (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55